Tamago Plates · 2  pieces

30 x 14  / 26 x 11

 45€   now 30€

Kohi coffe set · 4  pieces

9  x  3,5 /  12 x 1

60€  now 40€

Tsuki plate & bowl

plate 27 x 1 / bowl 23 x 6  

60€ now 45€

Baggu vase

17 x 20 cm

70€ now 40€

Minarai vase

28 x 9 cm

70€  now 40€

Ginga kinetic mobile

150€  now 130€

Yiru earrings

25€  now 15€

Sensei

33  x 11 cm

150€  now 130€

Le Candle 

19 x 22  cm

100€  now 70€